Toonkunst Plus Gouda
        vrienden   |   bestuur   |   stemtest   |   koorcontacten

Het bestuur vanaf 9 april 2014

Bestuurssamenstelling
  • Erica de Wijs – voorzitter; lid muziekcommissie
  • Joke Hofstra – vicevoorzitter
  • Jopie Kamermans – secretaris
  • Arie Ernst – 1e penningmeester
  • Ben Hoetjes – 2e penningmeester; lid concertcommissie
  • Dick Verbaan – bestuurslid; lid concertcommissie
  • Nanneke de Vries – bestuurslid; afgevaardigde van de koorvertegenwoordigers