Toonkunst Plus Gouda

Dirigent

dirigent

Leo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Frans Moonen, Jan Boogaarts en Lucas Vis.

In 1991 nam hij deel aan een, door het Nederlands Kamerkoor georganiseerde, masterclass onder leiding van Uwe Gronostay. Hij dirigeerde dit koor gedurende een aansluitende concerttournee in Nederland.

De twee pijlers van zijn muzikale activiteiten zijn het muziekonderwijs en de koordirectie. Hij doceert regelmatig als gastdocent bij de Stichting Unisono te Utrecht. In september 2004 richtte hij het Randstedelijk Zanginstituut op. Vanuit dit instituut worden allerlei opleidingen, workshops en evenementen op vocaal gebied verzorgd.

Sinds de oprichting in 1997 is Leo Rijkaart als dirigent verbonden aan Toonkunst Plus. Verder dirigeert hij Toonkunst Gouda en het kamerkoor Cantare. In 2005 en 2006 verzorgde hij met het kamerkoor Cantare een week lang de Evensongs in de kathedraal van Canterbury.

Hij is tevens voorzitter van de muziekcommissie van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.