Toonkunst Plus Gouda
        vrienden   |   bestuur   |   stemtest   |   koorcontacten

Koorcontacten

Pluskoor Ede Wageningen kwam op 18 juni 2014 op tegenbezoek.
Na een welkomstwoord van onze voorzitter studeerden we olv onze dirigent Leo Rijkaart en begeleid door onze vaste pianist Martin van Broekhoven muziek van Camille Saint Saëns in. En warempel, na een aarzelend begin klonk het na een klein uur wellicht een beetje zoals Camille zich dat had voorgesteld. Na de lunch werden wij door een enthousiaste Maria Rosenmüller ingewijd in de hogere zangkunst zoals: ademhalen met je rug, de muziek naar binnen halen, je ogen en je strottenhoofd op één lijn, je wangen op steeltjes en niet te vergeten de wolkjeshaatjes. Trouw volgden wij haar instructies op. Het repertoire was afwisselend. Gebruikmakend van wat wij zonet van Maria geleerd hadden, naar de volgende uitdaging: prima vista zingen onder leiding van Patrick van der Linden, de dirigent van Pluskoor Ede Wageningen. Wij begonnen vol goede moed, maar prima vista zingen is moeilijk. Na een poosje lukte het toch om twee liederen van Mendelsohn mooi en zuiver te zingen, ondanks de wisseltonen. De door Patrick geformeerde kamerkoren gaven goed partij tegen de andere zangers en dat was een leuke ervaring.
Als afsluiting van de leuke, gezellige dag zong het Pluskoor Ede Wageningen heel mooi voor ons een stuk van Dyson en een werk van Grieg, prachtig! Wij wilden niet achterblijven en zetten onze beste beentjes voor met het zingen van La Passeggiata van Rossini en van “onze” Leeuw van Jetse Bremer. Het was een geweldig plezierige dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Op 11 juni 2013 is Toonkunst Plus Gouda een dag op bezoek geweest bij het Pluskoor Gelderse Vallei in Ede. Het was een succesvol uitstapje, onder de muzikale leiding van Patrick van der Linden (dirigent van het koor uit Ede) en natuurlijk onze eigen dirigent Leo Rijkaart. Het geheel werd uiterst vakkundig ondersteund door onze vaste pianist Martin van Broekhoven.
Er was een gevarieerd programma samengesteld, met afzonderlijke en gezamenlijke activiteiten: de koren zongen afzonderlijk stukken uit eigen repertoire, gezamenlijk zongen we repertoire dat voor beide koren bekend is en daarnaast ook een tweetal nieuwe stukken om onze vaardigheid in het 'a prima vista' zingen te trainen!
Voor ons koor was natuurlijk het grote moment: de première van het stuk dat speciaal voor Toonkunst Plus Gouda en dirigent Leo Rijkaart werd gecomponeerd door Jetse Bremer: de drie liederen over leeuwen, op teksten van resp. De Schoolmeester, Kees Stip en Annie M.G. Schmidt (zie ook 'Toonzetting'S!). Als koor mogen we best een beetje trots zijn op deze prestatie: het is niet altijd even 'makkelijke' muziek om te zingen, maar het resultaat was over het algemeen behoorlijk spetterend en -voor deze stukken heel belangrijk- goed verstaanbaar! Na nog een gezamenlijk optreden konden we terugkijken op een boeiende en ook gezellige dag; we zien uit naar een tegenbezoek!